Projekt muzeum zamkowego w Kazimierzu Dolnym

Projekt muzeum zamkowego w Kazimierzu Dolnym.

Zakres : projekt wystawy, projekt etalażu

Rok : 2013-2014

Zespół projektowy : Dorota Skalska, Jan Buczek, Maciej Stefański 

Współpraca : Paweł Lis, Bożena Gałuszewska

Wykonawca : Studio Govenlock